Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk:

Číslo výzvyDátum zverejneniaVýzvaPrílohy
0 31.12.2022 ziadne aktivne vyzvy
.
Výzvy na ktoré vypršala lehota na predkladanie ponúk (Archív, 5 rokov):
2022/06 30.06.2022 Heloro s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na obstaranie tepelného čerpadla č.2
Vyhodnotenie ponúk Súťažné podklady
2022/05 23.06.2022 Heloro s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na obstaranie kogeneračnej jednotky
Súťažné podklady
2022/04 16.06.2022 KFC združenie
Výzva na obstaranie dlhodobého hmotného majetku autobusu pre potreby klubu KFC
Súťažné podklady
2022/03 08.03.2022 Heloro s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na Prídavné zariadenia k peltierovým článkom
Súťažné podklady
2022/02 01.03.2022 Heloro s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na Peltierové články, medzinárodná výzva
Súťažné podklady
2022/01 24.02.2022 Ferozmat trade s.r.o.
Technologická zostava na spracovanie kovových odpadov TZPK01
Súťažné podklady
2021/02 28.12.2021 Heloro s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na nákup Tepelného čerpadla
Vyhodnotenie ponúk Súťažné podklady
2021/03 28.12.2021 Heloro s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na nákup Meranie a regulácia
Vyhodnotenie ponúk Súťažné podklady
2021/04 28.12.2021 Heloro s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na nákup Fotovoltaické panely
Vyhodnotenie ponúk Súťažné podklady
2021/05 27.12.2021 COM-therm, spol. s r.o.
Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Súťažné podklady
2020/01 30.06.2020 Alfa Sorti s.r.o.
Výzva na predkladanie ponuky na nákup Technologické linky TC1 a TC2 pre spracovanie potravinárskych výrobkov.